Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Śnieg albo lód na drodze? Akcja „Zima” na drogach to kilkadziesiąt pługów i piaskarek. Co każdy kierowca wiedzieć powinien?

Śnieg albo lód na drodze? Akcja „Zima” na drogach to kilkadziesiąt pługów i piaskarek. Co każdy kierowca wiedzieć powinien?

Droga wojewódzka 221 w okresie zimowym

W województwie pomorskim jest ponad 1700 kilometrów dróg wojewódzkich. Podzielone są na cztery standardy utrzymania zimowego. Które trasy odśnieżane są w pierwszej kolejności, a dlaczego czasami drogi są dłużej białe?

 

Każdego roku na Akcję „Zima” Zarząd Dróg Wojewódzkich wydaje kilka milionów złotych. Kierowcy powinni jednak wiedzieć, że akcja łagodzi jedynie skutki zimy i całkowicie ich nie wyeliminuje.

 

Na czym polega Akcja Zima”?

Każdego roku Akcja „Zima” rozpoczyna się 15 października i trwa do 15 kwietnia. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich. Likwidowane są śliskość, śnieg i błoto pośniegowe, zalegające na jezdniach. Drogi posypuje się mieszanką piasku i soli drogowej. W niektórych przypadkach, aby usunąć zimową śliskość, droga jest zraszana roztworem solankowym. Zarówno piasek, jak i sól spełniają wymagania specyfikacji technicznych, obowiązujących dla tych materiałów.

 

Cztery standardy utrzymania

Najwyższy standard zimowego utrzymania (standard I) dotyczy dróg krajowych, które są w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi wojewódzkie na Pomorzu utrzymywane są w standardach od II do V. Zarządza nimi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Podjęcie działania przez jednostki sprzętu zimowego utrzymania następuje w ciągu godziny od decyzji dyspozytora ZDW. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku ciągłych opadów, efekty prac nie będą widoczne. W II standardzie, a więc obowiązującym na przykład na drodze wojewódzkiej nr 226 na odcinku przebiegającym przez miasto Pruszcz Gdański i na drodze nr 240 pomiędzy Chojnicami a Silnem, przewiduje się, że luźny śnieg będzie usunięty w ciągu 4 godzin od ustania opadów. Na szosie może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, która nie utrudnia jednak ruchu. Gołoledź jest natomiast usuwana w ciągu 3 godzin. Niższy III standard obowiązuje na takich drogach, jak np. DW 211 na odcinku od Kartuz do Nowej Dąbrowy czy DW 235 na całym jej przebiegu. W tym standardzie śnieg usuwany jest w ciągu 6 godzin. W IV standardzie  jezdnie są odśnieżone na całej szerokości, ale posypane na newralgicznych odcinkach . W najniższym standardzie V, który obejmuje lokalne drogi o małym natężeniu ruchu, odśnieża się wybrane odcinki, decydujące o możliwości przejazdu i dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.

 

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na Pomorzu. Mat. ZDW Gdańsk

 

Pługi i piaskarki

Za usuwanie skutków zimy na drogach odpowiedzialne są rejony dróg. Znajdują się one w: Bytowie, Chojnicach, Gdańsku, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Starogardzie Gdańskim i w Sztumie. To właśnie tam prowadzone są dyżury zimowe, w zależności od panujących warunków pogodowych, nawet w systemie całodobowym. Dyżurni podejmują decyzję o wysłaniu sprzętu na drogi. Zgodnie z zawartymi umowami, pojazdy muszą wyjechać na trasy w ciągu godziny od wydania polecenia. Do dyspozycji są pojazdy odśnieżające i przeciwdziałające gołoledzi. W pojazdach zainstalowane są lokalizatory GPS, tak że dyspozytor w każdej chwili wie, na jakiej drodze znajduje się sprzęt. Średnia prędkość, z jaką poruszają się pojazdy, to około 30 km/h.

 

Dodatkowe informacje na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz dane teleadresowe do poszczególnych rejonów dróg można znaleźć w informatorze zimowym dostępnym na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w zakładce Mapa utrudnień i serwisu zimowego

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.