W województwie pomorskim do sieci należą: Copernicus PL, Szpitale Pomorskie, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Szpital Specjalistyczny w Chojnicach, Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim oraz Szpital Specjalistyczny w Prabutach

Kto skorzysta?

Z pomocy placówek, które są w sieci korzystają pacjenci, u których rozpoznano nowotwór złośliwy: gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, płuca oraz piersi.

Co oznacza sieć?

Przypomnijmy, że założenia sieci opracował zespół ekspertów powołanych przez ministra zdrowia. Pilotaż rozpoczął się w 2019 r. Celem sieci jest wprowadzenie zmian w zakresie organizacji opieki onkologicznej. Chodzi m.in. o szybką i precyzyjną diagnozę, dobranie odpowiedniej terapii, zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach i zmniejszenie powikłań oraz obniżenie śmiertelności. Chorzy mają być sprawnie prowadzeni przez cały proces leczenia, od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację. Nowa struktura ma  zapewnić kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia. Pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieliby równy dostęp do świadczeń onkologicznych. Byliby też monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia.

Zaplanowano trzy poziomy

Funkcjonowanie w sieci oznacza podział na trzy poziomy referencyjności. Na najwyższym poziomie są krajowe ośrodki wiodące. Na drugim znajdą się wojewódzkie ośrodki koordynujące, a na trzecim – ośrodki satelitarne i współpracujące. Procedury wysokospecjalistyczne dotyczące diagnostyki i terapii m.in. leczenie chirurgiczne są realizowane przez ośrodki wyspecjalizowane i doświadczone – pierwszego i drugiego stopnia referencyjności. Natomiast z radioterapii i chemioterapii pacjenci skorzystają w ośrodkach o trzecim stopniu referencyjności, czyli najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Nad nimi kontrolę pełnią wojewódzkie ośrodki koordynujące. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku trafił do ośrodków współpracujących II poziomu w województwie pomorskim. Jak wyjaśniał rzecznik słupskiej palcówki Marcin Prusak: „Słupski szpital już wcześniej realizował wszystkie te zadania w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej – DILO”. – Wprowadzenie sieci onkologicznej w województwie pomorskim może pomóc w dostępie do świadczeń, których nie realizujemy na naszym terenie – dodał Prusak.