Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego!

Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego!

Krajowe Seminarium Informacyjnego, 30 listopada br., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa

W trakcie spotkania do dyspozycji będą pracownicy: Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (WS), Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce (Ministerstwo Rozwoju), Centrum Projektów Europejskich (polski kontroler wydatków w projektach). Ponadto partnerzy projektów na temat  tworzenia innowacyjnej oferty meblarskiej dla seniorów,  innowacji w sektorze upraw, udostępniania MSP infrastruktury badawczej, z konkretną ofertą dla przedsiębiorców.
Pracownicy WS udzielą praktycznych rad i wskazówek związanych z ubieganiem się o środki z programu. O już odnoszonych korzyściach z projektów opowiedzą goście z Poznania, Skierniewic i Krakowa. Z kontrolerem wydatków będzie można skonsultować np. linie budżetowe, a z pracownikami Krajowego Punktu Kontaktowego po polsku porozmawiać o programie, pomyśle na projekt, itp.

Rejestracja i agenda spotkania są dostępna pod linkiem.

Konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem 30 listopada br., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa

W godz. 11:00-17:00  zachęcamy potencjalnych aplikantów wiodących do omówienia pomysłu na projekt z ekspertem ze Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (WS). W 3. naborze konsultacja z WS  jest dla potencjalnych aplikantów wiodących obowiązkowa. Chętni na konsultacje z WS w Warszawie do 23 listopada br. powinni przesłać mailem wypełniony po angielsku Project Idea Form na adres: Jan.Schmidt@interreg-baltic.eu wpisując w tytule „to be consulted in Warsaw 30.11.2017″. Konsultacje są prowadzone po angielsku. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, pracownik WS indywidualnie potwierdza godzinę spotkania.

Formularza poszukiwania partnerów – przedstaw własną ofertę współpracy, wyślij sygnał, że jesteś zainteresowany dołączeniem do projektu.

Informacji o programie po polsku – dostępny przetłumaczony podręcznik, program, informacje o projektach i inne.

Konsultacji z Krajowym Punktem Kontaktowym: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan (tel. 32 253 90 08 w. 16, email: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.