Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Gawęda Historyczna
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9e780b3e-909e-4266-bc94-003786c33220-4.jpg Sezon III (odcinki 81-123)

Sezon III (odcinki 81-123)

81.  1664: Sąd sejmowy nad Jerzym Lubomirskim

 

82.  1665-1666: Rokosz Jerzego Lubomirskiego cz. 1

 

83.  1665-1666: Rokosz Jerzego Lubomirskiego cz. 2 – bitwa pod Mątwami

 

84.  Sejm 1666 roku i śmierć Jerzego Lubomirskiego

 

85.  1667: Sytuacja na Ukrainie – śmierć królowej Ludwiki Marii

 

86.  Sejmy 1667-1668

 

87.  Upadek i abdykacja Jana Kazimierza cz. 1

 

88.  Upadek i abdykacja Jana Kazimierza cz. 2

 

89.  Po abdykacji, afera Michała Kazimierza Radziwiłła

 

90.  Klepacze, czyli o zepsuciu pieniądza

 

91.  1667: Traktat andruszowski

 

92.  Jan Sobieski na arenie dziejów (do 1668) cz. 1

 

93.  Jan Sobieski na arenie dziejów (do 1668) cz. 2

 

94.  Bitwa pod Podhajcami (1667)

 

95.  Jan Sobieski i Marysieńka – schyłek panowania Jana Kazimierza

 

96.  Książę Michał Korybut Wiśniowiecki – Gryzelda z Zamoyskich

 

97.  1669: Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego cz. 1

 

98.  1669: Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego cz. 2

 

99.  Dole i niedole króla Michała Korybuta cz. 1

 

100.  Dole i niedole króla Michała Korybuta cz. 2

 

101.  Stosunki polsko-brandenburskie – sprawa Krystiana Kalksteina

 

102.  Dzieje wewnętrzne 1669-1671 – działalność malkontentów

 

103.  Ukraina pod rządami Piotra Doroszenki – kampania 1671 roku

 

104.  Burzliwy sejm 1672 roku

 

105.  1672: Dwie konfederacje i turecka nawała

 

106.  Stosunki polsko-tureckie w przededniu wojny – postać Jerzego Wołodyjowskiego

 

107.  Burzliwe dzieje Krymu – bunt Lipków

 

108.  1672: Oblężenie i upadek Kamieńca Podolskiego

 

109.  1672: Traktat buczacki – konfederacja gołąbska

 

110.  1672: Jana Sobieskiego wyprawa na czambuły

 

111.  Dzieje wewnętrzne 1672-1673 – sejm pacyfikacyjny

 

112.  1673: bitwa pod Chocimiem – śmierć króla Michała Korybuta

 

113.  Wojna polsko-turecka 1673-1674

 

114.  Elekcja Jana III Sobieskiego

 

115.  Wojna polsko-turecka – kampania roku 1674

 

116.  Wojna polsko-turecka – kampania roku 1675 – bitwa pod Lesienicami – obrona Trembowli

 

117.  1676: Koronacja Jana III Sobieskiego

 

118.  Wojna polsko-turecka – kampania roku 1676 – bitwa pod Żurawnem

 

119.  1677/1678: Polityka bałtycka – Jan III w Gdańsku

 

120.  Meandry polityki Jana III po roku 1678 – spisek detronizacyjny

 

121.  Poezja i matematyka: proces Jana Andrzeja Morsztyna – algorytmy opata Hackiego

 

122.  1683: kampania wiedeńska

 

123.  1683: po bitwie wiedeńskiej – tajemnica skarbca Kara Mustafy – despekt cesarza Leopolda

 

Radio_Gdansk_75_lat_znak

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.