Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Gawęda Historyczna
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9e780b3e-909e-4266-bc94-003786c33220-3.jpg Sezon II (odcinki 41-80)

Sezon II (odcinki 41-80)

41.  Potop jako wojna ludowa; postać Michałki-Michalskiego, jedynego chłopskiego partyzanta

 

42.  Paweł Sapieha, hetman wielki litewski w czasie potopu

 

43.  Potop: zdobycie Warszawy w 1656 roku

 

44.  Potop: bitwa warszawska 1656; śmierć Rocha Kowalskiego

 

45.  Potop: bitwa pod Prostkami, losy hetmana Gosiewskiego

 

46.  1657: Najazd Rakoczego; wyprawa Lubomirskiego na Węgry

 

47.  Gdańsk w czasie potopu szwedzkiego

 

48.  Pomorze w czasie potopu; ród Wejherów

 

49.  Zdobycie Torunia; odbieranie Pomorza

 

50.  1658-1659: Wyprawa duńska Czarnieckiego; zdobycie Koldyngi

 

51.  1658: wypędzenie arian / braci polskich

 

52.  Wypędzenie braci polskich (cd.); sejm 1658 roku

 

53.  Ostatnie walki potopu na Litwie i Żmudzi / Inflanty – Kurlandia; Jakub Kettler i plany kolonialne

 

54.  Skutki potopu

 

55.  Stosunki z elektorem i pokój oliwski 1660 roku

 

56.  Próby reform lat 1658-1662; elekcja vivente rege

 

57.  Elekcja vivente rege cz. 2

 

58.  Rola magnaterii w drugiej połowie XVII wieku

 

59.  Rola magnaterii w drugiej połowie XVII wieku cz. 2

 

60.  Rola magnaterii w drugiej połowie XVII wieku – dokończenie

 

61.  Na Ukrainie do śmierci Chmielnickiego (1653-1657)

 

62.  1658: Unia hadziacka i Jerzy Niemirycz

 

63.  Ukraina po śmierci Chmielnickiego – hetman Iwan Wyhowski – Bitwa pod Konotopem

 

64.  Dramatyczne losy unii hadziackiej

 

65.  1659: Iwan Nieczaj i wojna polsko-moskiewska

 

66.  Jeszcze o roku 1659, wzięcie Brześcia, początki wyprawy

 

67.  1660: Bitwa pod Połonką – odsiecz Lachowicz

 

68.  1660: Bitwa nad rzeką Basią

 

69.  1660: Bitwa pod Tołoczynem i Druckiem; koniec kampanii 1660 i lata następne

 

70.  1660: Cudnów i Słobodyszcze

 

71.  1660: Cudnów i Słobodyszcze cz. 2

 

72.  1660: Kapitulacja Szeremietiewa i bilans kampanii cudnowskiej

 

73.  O hetmanach; Stanisław Rewera Potocki

 

74.  O konfederacjach wojskowych cz. 1

 

75.  O konfederacjach wojskowych cz. 2

 

76.  O konfederacjach wojskowych na Litwie cz. 1

 

77.  Konfederacje litewskie cz. 2 – zabójstwo hetmana Gosiewskiego

 

78.  1663/1664: Kampania zadnieprzańska Jana Kazimierza cz. 1

 

79.  1663/1664: Kampania zadnieprzańska Jana Kazimierza cz. 2

 

80.  Jeszcze o Stefanie Czarnieckim – wydarzenia roku 1664

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.