Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rząd wciąż nie zatwierdził środków unijnych na program Polska – Rosja. Mogą przepaść miliony euro

Rząd wciąż nie zatwierdził środków unijnych na program Polska – Rosja. Mogą przepaść miliony euro

Kaliningrad Business Centre (Калининградский деловой центр)

Równo rok temu Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja na lata 2014-2020. Do jego uruchomienia niezbędna jest zgoda polskiego rządu. Jeśli Rada Ministrów RP wciąż będzie zwlekać z wydaniem decyzji, mogą przepaść 62 mln euro na projekty realizowane w ramach programu Polska–Rosja. Rząd ma czas do końca roku.

 

Województwo pomorskie, zachęcone obietnicami rządu RP dotyczącymi wsparcia, rozpoczęło już prace przygotowawcze związane z uruchomieniem projektów w ramach Programu Polska –Rosja 2014-2020. Zainwestowano środki publiczne na dokumentację i prace studialne pod przyszłe polsko-rosyjskie projekty.

 

Komisja Europejska zatwierdziła program rok temu

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja jest ostatnim programem unijnym, który nie został uruchomiony w Polsce. Dzięki funduszom unijnym miały być realizowane projekty z dziedziny turystyki, ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa granic. Komisja Europejska zatwierdziła program 8 grudnia 2016 roku i zgodnie z prawem unijnym powinien on zostać przyjęty przez polski rząd do końca 2017 roku. Od tej zgody uzależnione jest wydatkowanie środków przez beneficjentów, którymi często są lokalne samorządy z województw pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Rząd RP wstrzymuje decyzje. Może być za późno

Mimo interwencji marszałków województw, radnych, posłów i samorządowców, Rada Ministrów nie wyraziła zgody na uruchomienie programu. Rząd tłumaczy się tym, że ma czas do końca roku. Zwlekanie z decyzją  może jednak doprowadzić do utraty ponad 62 mln euro z programu, który miały być przeznaczony na rozwój regionów przygranicznych. Bez zgody rządu większość ze wspomnianej kwoty zostanie oddanych do Brukseli. Nie będzie można ich przeznaczyć na inny cel. 

 

To miał być trzeci okres programowania

Programy Współpracy Transgranicznej działają w Polsce od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Teraz miał rozpocząć się trzeci okres programowania. Z poprzedniego, trójstronnego Programu Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 w województwie pomorskim zrealizowano 11 projektów (w tym 5 dla których liderem były instytucje z naszego regionu). Te projekty otrzymały blisko 10 milionów euro wsparcia z UE. W ramach jednego z takich projektów (NEFA BALT II) w Sopocie zbudowano wylot wód potokowych (wylot C) oraz zbiornik retencyjny na potoku Babidolskim. Dzięki podjętym działaniom poprawiła się jakość wód opadowych spływających do Zatoki Gdańskiej, co korzystnie wpłynęło na atrakcyjność Sopotu.

W innych projektach wykonano szereg działań infrastrukturalnych m.in. odnowiono mury obronne na zamku, zbudowano ścieżki pieszo-rowerowe, wybudowano dworzec i poczekalnię autobusową. Zrealizowano także dużą ilość tzw. „działań miękkich”. Chodziło o stworzenie sieci współpracy i pakietu szkoleń w obszarze ochrony środowiska, czy opracowanie planu działań dla obszaru położonego nad Zalewem Wiślanym w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa morskiego i współpracy instytucjonalnej.

 

Obszar objęty unijnym programem Polska – Rosja

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 miał objąć cztery regiony (trzy regiony w Polsce i jeden region w Federacji Rosyjskiej):

  • region pomorski, Polska;
  • region warmińsko-mazurski, Polska;
  • region podlaski, Polska;
  • obwód kaliningradzki, Federacja Rosyjska.

 

Obszar Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.