Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/working-g24911ccba_1920.jpg Rynek pracy na Pomorzu w 2022. Pięć faktów, które warto znać

Rynek pracy na Pomorzu w 2022. Pięć faktów, które warto znać

Fot. pixabay.com
16.12.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
16.12.2022

Po dwóch latach pandemii w mijającym roku rynek pracy zmieniła wojna w Ukrainie. Miliony obywateli tego kraju musiało uciekać. Jak sytuacja wpłynęła na regionalny rynek pracy. Czy napływ uchodźców okazał się zastrzykiem dla niektórych branż borykających się z brakami kadrowymi, Ilu cudzoziemców pracuje na Pomorzu i gdzie jest ich najwięcej? Ile firm działa w naszym regionie?

Przedsiębiorczy jak Pomorzanin

Według danych GUS w 2022 r. wzrosła liczba działających w naszym regionie podmiotów gospodarczych.

– Porównując z rokiem 2021 w tym roku powstało ich o prawie 4 proc. więcej, co daje około 340 tys. firm – informuje Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Tym, co wyróżnia województwo pomorskie na tle innych regionów jest aktywność osób fizycznych prowadzących i chcących prowadzić własne firmy. Plasuje to Pomorze na trzecim miejscu w kraju po województwie mazowieckim i zachodniopomorskim. A czemu zawdzięczamy tak dynamiczny rozwój przedsiębiorczości?

– To dzięki aktywności gospodarczej mieszkańców i pozytywnemu klimatowi inwestycyjnemu. Potwierdzają to badania. Eksperci wskazują m.in. na Trójmiasto, jako doskonale położony, silny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem edukacyjnym – wyjaśnia Jezierska.

W obszarze metropolitalnym funkcjonuje łącznie około 62 proc. przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie pomorskim.

Wzrosła liczba pracujących

Pozytywną zmianą na rynku pracy jest wzrost liczby pracujących Pomorzan. – Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2022 r. wyniósł 57,8 proc. – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor WUP. Najwięcej mieszkańców regionu znajduje pracę w sektorze usług.

– Statystycznie na każde 10 osób pracujących sześć pracuje w sektorze usługowym – dodaje.

Co istotne, pomimo nieznacznie mniejszej liczby ofert pracy, przedsiębiorcy cały czas mają problemy z obsadzeniem wolnych etatów. Problem ten dotyczy zwłaszcza branży budowlanej, pracowników produkcji czy transportu, hotelarstwa i gastronomii, ale nie tylko.

– Jak wynika z danych Barometru Zawodów w wielu regionach Pomorza brakuje lekarzy, pielęgniarek i położnych – wylicza Żmudzińska.

Cudzoziemcy pomogą

Odpowiedzią na brak pracowników mogą być cudzoziemcy.

– Zgodnie z szacunkami w Polsce pracuje już ponad milion cudzoziemców. A ile jest ich na Pomorzu? Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec II kwartału 2022r. w naszym regionie zatrudnionych było ponad 64 tys. obcokrajowców – wyjaśnia dyrektor Żmudzińska.

Na Pomorzu zdecydowana większość pracujących obcokrajowców to obywatele Ukrainy. Każdego miesiąca w urzędach pracy rejestrowanych jest około 7,5 tysiąca oświadczeń i powiadomień o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

– Najwięcej, bo ponad 15 tys. było w lutym, ale miało to związek ze zmianą przepisów dotyczących ich zatrudniania – stwierdza Żmudzińska.

Najwięcej obcokrajowców zatrudnionych jest w obszarze metropolitalnym Trójmiasta oraz w powiecie słupskim.

Kobiety na rynku pracy

Na tle innych polskich regionów aktywność zawodowa kobiet na Pomorzu jest jedną z wyższych.

– Lepiej jest tylko w województwach mazowieckim i wielkopolskim – podkreśla dyrektorka WUP.  – Trzeba jednak zaznaczyć, że aktywność zawodowa kobiet jest znacznie niższa niż mężczyzn. W drugim kwartale 2022 r. pracujące kobiety stanowiły 50,8 proc. ogólnej liczby kobiet w wieku 15-89 lat – wylicza Izabela Jezierska.

Natomiast w przypadku mężczyzn ten wskaźnik wynosi 65,4 proc. Niestety wzrósł udział kobiet w bezrobociu. Wśród osób zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią one 62,7 proc. Warto dodać, że w 2023 r. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy planuje przebadać rynek pracy właśnie w kontekście aktywności zawodowej kobiet. Diagnoza oraz przygotowany raport będą rekomendacjami dla służb zatrudnienia czy dla samorządów do wsparcia aktywności zawodowej kobiet.

Trzeba się uczyć

Przed pomorskim rynkiem pracy stoi wiele wyzwań. To nadchodzący kryzys demograficzny i kurczenie się zasobów pracy. Ale także rozwój technologii, które radykalnie odmienią organizację i wykonywanie pracy.

– Aby temu sprostać istotne jest położenie silnego akcentu na wzmacnianie i podnoszenie umiejętności Pomorzan. Słowem koniecznie trzeba zwiększyć udział mieszkańców regionu w kształceniu ustawicznym – zaznacza dyrektor Jezierska.

Chodzi tu zdolności niezbędne dla przyszłego rynku pracy czy innowacyjnych technologii. Jako przykład może być tutaj morska energetyka wiatrowa i podejmowane przez samorząd województwa prace mające na celu kształcenie przyszłych specjalistów.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.