Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

RPO WP – Materiały do pobrania

RPO WP – Materiały do pobrania

RPO WP - Materiały do pobrania

        

* Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – najnowsza wersja z dn. 28 marca 2019 r.