Gospodarka
Spotkanie online. Osoba siedząca przed laptopem

Rozmowy o nowym budżecie UE. Pierwsze wysłuchania publiczne projektu Umowy Partnerstwa

Fot. źródło: Pixabay
06.04.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
06.04.2021

Rozpoczyna się seria wysłuchań publicznych dotyczących projektów Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych, finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się w środę, 7 kwietnia 2021 r.

Umowa Partnerstwa to uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument ten określa cele i sposób inwestowania środków unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie ok. 76 mld euro.

Projekt Umowy Partnerstwa został przedstawiony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk, w tym administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Opinie o projektach

Podczas wysłuchań publicznych przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za ostateczny kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa. Wydarzenie zorganizowane zostanie w formule on-line z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar. Zaplanowano również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone będzie na Polski Język Migowy.

Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, natomiast jego organizacji podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone zostały już wstępne terminy dotyczące wybranych programów krajowych. Dokładne informacje, w tym zasady udziału w wysłuchaniach, dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.