Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7b68efe2-7669-4869-a5d2-77c2df2384b8.jpg Rola podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnej społeczności

Rola podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnej społeczności

 

Na terenie gminy Czarna Dąbrówka realizowanych jest kilka projektów i lokalnych inicjatyw we współpracy różnych instytucji, podmiotów i nieformalnych grup osób.

Główne cele działalności Stowarzyszenia Loko-motywa to:

– wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne, aktywizacja społeczno-zawodowa dzieci i młodzieży, wsparcie osób w kryzysie, osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin
– rozwój i wspieranie lokalnych inicjatyw, nieformalnych małych grup, lokalnych liderów

W ofercie Stowarzyszenia możemy znaleźć organizację wizyt studyjnych i licznych warsztatów twórczych i rozwojowych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych (w tym grup) , np.:

  • tańca dawnego i tańca z ogniem
  • działania animacyjne
  • aromaterapii
  • rozpoznawania i uprawy ziół, gotowania na bazie ziół
  • garncarstwa, rzeźby i ceramiki
  • dawnego rzemiosła
  • inne

Stowarzyszenie posiada zaplecze kuchenne i miejsca noclegowe. Współpracuje z lokalnymi gospodarstwami agroturystycznymi.

Priorytetowym kierunkiem w aktywizacji społeczno-zawodowej  jest wsparcie dzieci i młodzieży w realizacji celów edukacyjnych i zawodowych. Między innymi poprzez wsparcie w rozwoju zainteresowań, talentów i pasji oraz działania mające na celu wyrównywania szans młodych ludzi.

Obecnie realizowane są działania w ramach projektu „Młodzi Superliderzy w natarciu” z Programu Równać Szanse.

Na terenie gminy funkcjonuje również m.in.:  Mikorowski Klub Inicjatyw Społecznych, Klub Wolontariatu (przy GOPS Czarna Dąbrówka), Wioska Ziół i Kwiatów.

Wszystkie działania i inicjatywy zapoczątkowane zostały dzięki projektom systemowym realizowanym przez GOPS Czarna Dąbrówka – Program Aktywności Lokalnej oraz powstania Mikorowskiego Klubu Inicjatyw Społecznych.

http://loko-motywa.pl/

https://www.facebook.com/stow.lokomotywa/

https://www.facebook.com/klubwolontariatu.czarnadabrowka/?ref=py_c

https://www.facebook.com/wioskaziolikwiatow/

https://www.facebook.com/FebrisMikorowo/

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym