Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Odbiorcy projektu Sieć współpracy województw

Odbiorcy projektu Sieć współpracy województw

Odbiorcy projektu Sieć współpracy województw

Odbiorcy projektu „Sieć współpracy województw…”

  • Temat 1: Wypracowane zostaną rekomendacje, które będą stanowić propozycje dla różnych podmiotów zainteresowanych rozwojem usług społecznych w  zakresie zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych: m.in. ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzających RPO, Wnioskodawców, Beneficjentów i innych instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych.
  • Temat 2: Instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich.