Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e6fdef3c-8271-474b-8811-a131a96b34b7.jpg Raport OECD – Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries. Case Study of Pomorskie

Raport OECD – Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries. Case Study of Pomorskie

 

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury najnowszego Raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries. Case Study of Pomorskie, Poland”.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w województwie pomorskim
w 2017 r. pt. „Stimulating local emerging industries through entrepreneurship and SME development” („Stymulowanie regionalnych nowopowstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP”). Badanie zrealizowane w regionie przez OECD dotyczyło m.in. następujących zagadnień:

  • Możliwości i barier powiązania regionalnych i światowych nowopowstających gałęzi przemysłu (uwzględniając w szczególności cztery wybrane obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza);
  • Stymulatorów i barier procesu regionalnej dywersyfikacji gospodarczej;
  • Sposobów zwiększenia efektywności procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz zmian wynikających dla rynku pracy.
     

W ramach badania przeanalizowano czynniki i przeszkody utrudniające m.in. powstawanie innowacyjnych start-upów i scale-upów. Zweryfikowane zostały mechanizmy wymiany wiedzy i rozwoju w ramach pomorskiego ekosystemu przedsiębiorczości oraz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Ponadto dn. 2 października 2018 r. w Gdańsku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizował warsztat dedykowany rozwojowi przedsiębiorczości oraz lokalnych przemysłów wschodzących. Warsztat obejmował 3 grupy tematyczne:

  • Ekosystem dla start-upów i scale-upów;
  • Innowacje i przedsiębiorczość w dużych firmach;
  • Przemiany przemysłowe, inteligentne specjalizacje i transfer wiedzy.
     

Eksperci z OECD mieli okazję zaprezentować wnioski z przedmiotowego badania
oraz zaproponowali rekomendacje dla regionu, które będą w dalszej kolejności wytycznymi dla Samorządu Województwa Pomorskiego we wdrażaniu polityki innowacyjności.

Pełna treść raportu

OECD Pomorskie Report – Stakeholder Summary

OECD Pomorskie Raport-Podsumowanie i rekomendacje dla interesariuszy