Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Publikacja “Międzynarodowa Droga Wodna E70 – polski odcinek” już dostępna

Publikacja “Międzynarodowa Droga Wodna E70 – polski odcinek” już dostępna

Rzeki są nie tylko naszym dobrem narodowym i zasobem, z którego powinniśmy korzystać racjonalnie, ale są one także dobrem wspólnym, które wymaga podejścia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju – stwierdza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  Pani Dorota Pyć w publikacji pn. “

“Międzynarodowa Droga Wodna E70 – polski odcinek”. Publikacja, która jest zbiorem najważniejszych ustaleń programu rewitalizacji drogi wodnej E70, została przygotowana na zlecenie  pięciu województw położonych wzdłuż polskiego odcinka tej drogi,  sygnatariuszy  porozumień MDW E70 na  rzecz dążenia do wykorzystania sieci europejskich dróg wodnych w celu osiągnięcia korzyści społeczno-gospodarczych.

Obecnie polski szlak MDW E70 promowany jest  przez województwa jako „Najpiękniejsza droga wodna Polski”, piękna i gotowa na przyjęcie turystów dzięki wybudowanej  infrastrukturze dla wodniaków przez ostatnie lata. Koncepcja rewitalizacji  drogi wodnej jest zgodna z zakresem europejskiej polityki transportowej oraz zasadami zrównoważonego rozwoju i możliwa do pogodzenia wymogami ekologicznymi, o czym w publikacji wspomina prof. Zygmunt Babiński i jednocześnie zachęca do zapoznania się z tekstem opracowania, które może stać się inspiracją do dalszej dyskusji nad racjonalnym i gospodarczo uzasadnionym rozwojem dróg wodnych w Polsce.