Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie od 21 lutego 2018 roku

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie od 21 lutego 2018 roku

 

 

Ustawa ta zmienia między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a  ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 złotych do 30 000 euro.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przepisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2.

Linki:

1. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 311 – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311

2. Pismo MRiRW – link