Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Przekaż swój 1% pomorskim organizacjom!

Przekaż swój 1% pomorskim organizacjom!

Pamiętaj o pomorskich OPP w Roku Wolności i Solidarności!

Wartości te przyświecają organizacjom pozarządowym, których aktywność służy mieszkańcom  wspólnot lokalnych województwa pomorskiego. Ze względu na złożoność wyzwań w zakresie rozwoju województwa pomorskiego, znacząca jest rola aktywnego udziału mieszkańców w decydowaniu o kierunkach rozwoju ich wspólnot oraz wzmacnianiu organizacji pożytku publicznego.

1% na rzecz OPP

Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera i promuje od lat aktywność i odpowiedzialność  obywatelską mieszkańców Pomorza. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które służą jakości życia w regionie. Przekazując 1% podatku, wspieramy działalność na rzecz naszych wspólnot lokalnych na Pomorzu.

Ważne, aby w terminie do 30 kwietnia wybrać organizację działającą w naszym regionie, którą znamy, mamy do niej zaufanie, a niekiedy jesteśmy odbiorcami prowadzonej przez nią działalności i przekazać 1% dla pomorskiej organizacji pożytku publicznego w 2019 roku – Roku Wolności i Solidarności.

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w zakładce OPP – Wykaz OPP 1%
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wszystkie formularze podatkowe znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów
https://www.podatki.gov.pl/pit/

Więcej informacji dot. OPP na Portalu Podatkowym, na której dostępne są m. in. Informacje
o nowej usłudze Twój e-PIT (dostępnej od 15 lutego 2019 r.)
https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp

Dokumenty do pobrania: