Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b1b33a15-c975-4d60-b27c-1bb6bad59674.jpg Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

pixabay

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych na zlecenia Ministra Zdrowia zrealizowało zadanie XI.3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 – Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego za rok 2016. W rezultacie przeprowadzonych  przez PTPZ prac powstał raport końcowy, w którym zostały podsumowane działania z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Raport dostępny tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.