Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
PROFILAKTYKA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

PROFILAKTYKA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Fot. Dorota Kulka

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec, dawna nazwa: gościec przewlekle postępujący) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy.

 Najbardziej charakterystycznym jej objawem jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów rąk i stóp, ale zapalenie może dotyczyć także innych stawów. Nieleczona choroba prowadzi najczęściej do zniszczenia stawów i ciężkiej niesprawności.

Wczesne zastosowanie skutecznego leczenia hamuje postęp choroby, zapobiega jej powikłaniom i umożliwia normalne funkcjonowanie.

U większości chorych RZS rozwija się podstępnie. Może minąć kilka tygodni, a nawet miesięcy, zanim dolegliwości staną się na tyle dokuczliwe, że skłonią do szukania pomocy lekarskiej.
Szybkie rozpoznanie decyduje o skuteczności leczenia, a jeśli rozpocznie się ono odpowiednio wcześnie istnieje nawet szansa na trwałe wycofanie się choroby.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło konkurs POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17 na realizację projektów dotyczących wdrożenia Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Dofinansowanie  otrzymały projekty pilotażowe i testujące, zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi.

Dofinansowanie otrzymały miedzy innymi:

1.PCR w Sopocie na

„Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają do grupy podwyższonego ryzyka”

  • na kwotę 2 019 084,00 zł – dofinansowanie z funduszy unijnych 100%.
  • okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem: od 01.08.2017r. do 31.12.2020r.
  • obszar realizacji projektu obejmuje województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie

2.Szpital  Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.  na

„Projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

  • na kwotę 1 213 152,00zł – dofinansowanie z funduszy unijnych 100%.
  • okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem: 01.10.2017 do 31.07.2020 r.
  • obszar realizacji projektu obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 

W dniu 3.11.2017 r. w UMWP odbyła się  konferencja w celu wyłonienia podmiotów leczniczych (POZ), które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie, podpiszą umowę z realizatorem projektu i prowadzić będą (lekarze) badania przesiewowe kierując do PCR w Sopocie i do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie osoby z podejrzeniem wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów (na podstawie ankiety, badania przesiewowego i podstawowych badań laboratoryjnych).

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.