Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/174b52e5-e0de-42ea-a26c-c3b53879fce9.jpg Profilaktyka chorób naczyń mózgowych – konkurs rozstrzygnięty

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych – konkurs rozstrzygnięty

Fot. pixabay

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia poinformował, że rozstrzygnięto konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17 pn. Profilaktyka chorób naczyń mózgowych ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i zatwierdzono listę ocenianych projektów. Projekty zrealizuje 9 beneficjentów na łączną kwotę ponad 13 milionów zł. W województwie pomorskim dotacje otrzymają:

  1. Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. – 1 385 531,90 zł.
  2. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. – 1 506 072,00 zł.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.