CSB
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/02-1.jpg „Proces” Kafczi pò kaszëbskù. Téater Zymk na gduńsczi binie

„Proces” Kafczi pò kaszëbskù. Téater Zymk na gduńsczi binie

Fot. Pioter Pałkòwsczi
07.06.2024
Piotr  Widłaszewski
Piotr
Widłaszewski
AUTOR
Piotr  Widłaszewski
Piotr
Widłaszewski
07.06.2024

W òbremienim trzecy edicjë Kaszëbsczich Dniów we Gduńskù, mógł òbzérac szpektôkel przerëchtowóny bez Adama Hebla, na spòdlim znónégò romanù Franza Kafczi. Richtich profesjonalnô niwizna, bëlnô gra achtorów, cekawé ùdbë reżisérsczé. Taczi „Proces” chcemë òbzérac.

Téater Zymk bëł ùsôdzóny w 2010 rokù. Jégò ùdbodôwcą i głównym artistą je Adóm Hébel.

Co më widzelë?

We Gduńskù òd 27 maja do 7 czerwińca derowełë Kaszëbsczé Dnie. Jedną z rozegracjów bëł szpektôkel Téatru Zymk na binie Stôrô Apteka Téatru „Wybrzeże”. Adóm Hebel, jak wiedno, pòkazôł swój wiôldżi artisticzny kùńszt. Ùsôdzëc w kaszëbsczim jãzëkù dramat na spòdlim arcëdokôzù swiatowi lëtëratùrë, to jedno. Dac ale témù kaszëbską szmakã ë jesz narzeszëc do najich kùltùrowich zjawiszczów to je doch cos wnetka bez precedensù. Òkróm tégò, pòstãpny rôz Hébel pòkazôł sã jakno bëlny aktor i to grający jaż dwie pòstacëje! Chcało sã wòłac „Titorelli!, Titorelli!”. Na kreacjô bëła czësto fenomenalnô. Mòglë më téż z lùbòscą òbzérac grã Romana Hincë, ò jaczim niechtërny gôdają, że nawetka, czej blós stoji ze swiécą w rãkach, je widzec w tim aktorsczi taleńt. Jégò jinterpretacjô Józefa K. jakno dosc tëlé mòcnégò chłopa dôwô nowé òdczëtanié kafkòwsczégò tekstù. Òczëwidno je to baro kaszëbsczé òdczëtanié. W richtich skaszëbiony historëji w plac ùjë Karla mùsza sã pòjawic cotka Marilka, w jaką wcelëła sã Sylwiô Mierùnskô. Ji wòłanié „Ni môsz të sromòtë!?” bëło jednym z mòcniszëch akceńtów szpektaklù. Natërno, bëłë i kąsynk szpórtowné momeńtë, co dało perznã lekkosce i zrównoważëło drãdżi wiadło dokôzù. Tatiana Slowi jakno Leni mògłabë swój dzél wëstawiac jakno mònodramã. Òbzérac ji grã bëło czëstą przëjemnoscą. Ni mòże téż zabôczëc ò Partikù Mudlawie i Ewelinie Kùc. Na spòdlim jich grë jakno Block i praczkô mógł bë prowadzëc zajmë dlô młodëch aktorów. Wiele, wiele jinëch dzélów szpektaklu bëło snôżich ë widzałich. Kôżdi mòmeńt bëł wôrt, abë miec òczë szerok òtémkłé.

Chcemë wicy!

Żôl, że wcyg je dosc mało leżnosców, cobë mógł òbzérac kaszëbsczi téater. Chcemë bédowac jinstitucëjom kùltùrë, abë rôczëłë Téater Zymk jak nôczãsczi, abë lëdze w rozmajitëch partach Kaszëbsczi mòlge sã dowiedzec czim je terôczasny kaszëbsczi kùńszt. A mòże czas bë pòkazac gò dzes dali? Mómë z czégò bëc bùszny.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.