Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa”

Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa”

 

  • Prezentacja Referatu wdrażania projektów zawiera m.in. dotychczasowe podsumowanie wdrażania Działania, zasady i zakres przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, kryteria regionalne, kolejność przysługiwania pomocy – pobierz

 

  • Prezentacja Referatu zamówień publicznych , zawiera najczęściej popełniane naruszenia / uchybienia w obszarze  zamówień publicznych oraz wyborze wykonawców w ramach trybu konkurencyjnego poddziałania PROW na lata 2014 –2020 – pobierz