Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne ma wspierać konkretne obszary województwa pomorskiego. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych. W piątek 29 września o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie (ul. Bohaterów Warszawy 30), zostanie podpisane Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Mieczysław Struk.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na wdrażanie trzeciego już programu regionalnego – program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego budżet wynosi blisko 1,8 mld euro.  Zintegrowane Porozumienie Terytorialne jest autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Nie kopiuje rozwiązań z innych regionów czy krajów. Istotą jest tutaj partnerskie uzgadnianie i wspólna realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, wpisujących się w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego Partnerstwa.

W Porozumieniu Terytorialnym dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna znalazło się 7 pakietów przedsięwzięć dotyczących m.in.:

  • Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminach Główczyce, Smołdzino i Wicko
  • Zwiększenia zdolności operacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminach Główczyce, Wicko, Smołdzino, Ustka i w Łebie
  • Budowy zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji deszczowej w Łebie oraz zmodernizowaniu zielonej infrastruktury w celu przystosowania się do zmian klimatu w gminach Główczyce, Wicko i w Łebie
  • Rozbudowy ujęć wody pitnej na terenie gminy Wicko
  • Budowy oczyszczalni ścieków w Smołdzinie
  • Rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki punktom selektywnego zbierania odpadów w gminie Główczyce i w miastach Łeba i Ustka
  • Nadania nowych funkcji obiektom kulturalnym w Łebie, Ustce, Objeździe i Wicku