Komunikaty prasowe

Zaproszenie na XXIX Sesję Sejmiku Województwa Pomorskiego

19.02.2021

W poniedziałek 22 lutego odbędzie się XXIX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP. Początek o godzinie 11.00. Zachęcamy do śledzenia transmisji online.

Podczas sesji zostaną przyjęte uchwały w sprawach m.in.:

  • przyjęcia stanowiska w sprawie podziału alokacji na kontynuację regionalnych programów operacyjnych w ramach projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego
  • Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19 w szpitalach podległych samorządowi województwa