Komunikaty prasowe

Wyraź opinię na temat krajobrazu Pomorza. Wystarczy wypełnić internetową ankietę

26.04.2021

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zachęca mieszkańców regionu do wypełnienia ankiety. Można się w niej podzielić opinią na temat miejsca swojego zamieszkania. Wszystkie odpowiedzi będą pomocne przy sporządzaniu audytu krajobrazowego.

Od dwóch lat w województwie pomorskim trwają prace nad audytem krajobrazowym. Jego głównym celem jest przeprowadzenie charakterystyki i ocena stanu krajobrazów występujących na obszarze całego Pomorza. Równie ważne jest też wskazanie krajobrazów szczególnie cennych dla społeczeństwa i mogących wymagać dodatkowej ochrony.

Audyt krajobrazowy naszego województwa jest sporządzany po raz pierwszy. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami taki dokument powstaje raz na 20 lat, dlatego ma stanowić kompleksową analizę przestrzeni naszego regionu. – To jak wygląda otaczająca nas przestrzeń, w jaki sposób jest kształtowana, ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Zachęcam mieszkańców naszego regionu do poświęcenia krótkiej chwili i przekazania głosu w przygotowanej ankiecie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Badanie opinii mieszkańców potrwa do 15 czerwca 2021 r. Formularz ankiety dostępny jest tutaj. Wyniki ankiety będą istotnym źródłem informacji dla zespołu sporządzającego audyt krajobrazowy, a także przyczynkiem do dalszych działań, m.in. przy planowanych konsultacjach społecznych projektu audytu.

W załączniku znajduje się wypowiedź Anny Łoziak, kierowniczki Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Kontakt