Komunikaty prasowe

Wsparcie finansowe dla pomorskich zabytków. Ponad 1,74 miliona złotych

24.02.2021

Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zabezpieczenie ścian, stropów i dachów, a także odnowienie malowideł, ołtarzy i organów we wnętrzach zabytkowych kościołów. Decyzję o dotacji podjęli radni województwa pomorskiego podjęli podczas ostatniej sesji sejmiku.

Łącznie zostało złożonych 45 wniosków o dofinansowanie. Komisja konkursowa wyłoniła 16 projektów, udzielając dotacji na ich realizację w łącznej kwocie ponad 1,74 mln zł. Wsparcie z budżetu województwa pomorskiego pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które poprawią stan cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną ich niszczeniu.

Najwyższą kwotę wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka w Lubieszewie na konserwację i restaurację barokowego stropu kościoła pw. św. Elżbiety Węgierskiej (198 tys. zł), parafia rzymskokatolicka w Mątowach Wielkich na konserwację i restaurację barokowego stropu nawy głównej w kościele pw. św. Piotra i Pawła (192 tys. zł) oraz parafia greckokatolicka w Żelichowie na prace zabezpieczające strop oraz emporę z prospektem organowym w kościele pw. św. Mikołaja (176 tys. zł).

Szczegółowy wykaz projektów dostępny jest pod tym adresem.

W ciągu 14 lat (w latach 2007-2020) z budżetu Województwa Pomorskiego przekazano w formie dotacji w sumie kwotę ponad 16 mln. Beneficjenci podjęli się realizacji 242 zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi. Głównym beneficjentem środków SWP są obiekty sakralne będące w posiadaniu kościołów. Drugą niewielką grupę stanowią zabytki o funkcji mieszkalnej.