Komunikaty prasowe

Województwo Pomorskie pozywa posła Płażyńskiego

17.05.2023

Województwo Pomorskie zdecydowało się pozwać posła Kacpra Płażyńskiego. Poseł zarzucił Województwu Pomorskiemu prorosyjskość oraz zainteresowanie krwawymi rublami, zamiast losami Ukrainy i Ukraińców.

Chodzi o wypowiedź Kacpra Płażyńskiego podczas zorganizowanej przez niego w dniu 09.02.2023 r. konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W trakcie swojej wypowiedzi Płażyński stwierdził, że władze pomorskie sprawiły, iż województwo pomorskie przez ostatnie lata było najbardziej prorosyjskim województwem w Polsce i jest bardzo negatywnym przykładem tego, jak niewiele interesowały je losy Ukrainy, a jak bardzo interesowały je krwawe ruble. Jednocześnie nazwał Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka rusofilem.

 

Publiczne głoszenie tezy jakoby władze Województwa Pomorskiego sprawiły, że województwo pomorskie przez ostatnie lata było najbardziej prorosyjskim województwem w Polsce oraz nie interesowały się losem Ukrainy, a zamiast tego interesowały się „krwawymi rublami”, jest niesprawiedliwe i nieprawdziwe, stanowi działanie bezprawne oraz narusza dobra osobiste Województwa.

W dniu 01.03.2023 r. wysłano pismo, w którym wezwano posła Kacpra Płażyńskiego do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego przeprosin. Jednak do dnia dzisiejszego poseł Kacper Płażyński nie uczynił zadość temu żądaniu.

Wobec tego złożony został pozew przeciwko Kacprowi Płażyńskiemu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Województwo Pomorskie domaga się publicznych przeprosin oraz zasądzenia kwoty 10.000 zł na cel społeczny na rzecz organizacji pozarządowej, która od 2014 r. opiekowała się rannymi żołnierzami ukraińskimi oraz ich rodzinami. Powyższe przeprosiny polegać miałyby na publikacji w „Dzienniku Bałtyckim” oraz na profilach pozwanego w portalach społecznościowych Facebook i Twitter oświadczenia o następującej treści:

„Ja, Kacper Płażyński, w wyniku przegranego procesu sądowego oświadczam, że moje wypowiedzi jakoby Województwo Pomorskie nie interesowało się losami Ukrainy, ale interesowało się krwawymi rublami oraz że Województwo Pomorskie przez ostatnie lata było najbardziej prorosyjskim województwem w Polsce były nieprawdziwe oraz bezpodstawne i w sposób niesprawiedliwy przedstawiały działania władz Samorządu Województwa Pomorskiego, co spowodowało naruszenie przeze mnie dóbr osobistych Województwa Pomorskiego.”

 

Jednocześnie pozew o ochronę swoich dóbr osobistych złożył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy przypadek, w którym Marszałek Mieczysław Struk zmuszony jest dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych w związku z wypowiedziami insynuującymi jego prorosyjskie działania. Wyrokiem z dnia 7.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał pozwanym Radiu Gdańsk oraz dziennikarzowi Krzysztofowi Świątkowi przeproszenie Marszałka Mieczysława Struka za wypowiedzi naruszające jego dobra osobiste.