Komunikaty prasowe

Usługi TeleKTG zwiększają bezpieczeństwo pacjentek w ciąży

04.11.2022

Już w najbliższy poniedziałek, 7 listopada, o godz. 10.30 zapraszamy na konferencję prasową poświęconą uruchomieniu przez „Szpitale Pomorskie” programu pilotażowego dla kobiet od 36. tygodnia ciąży z terenu powiatu puckiego, które będą mogły korzystać z usługi TeleKTG, polegającej na analizie i interperetacji zarejestrowanego badania KTG wykonanego w warunkach domowych przy wykorzystaniu bezprzewodowego telemedycznego kardiografu KTG. Spotkanie z mediami odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie (ul. Jagalskiego 10, mała sala konferencyjna).

Kardiotokografia (KTG) to jedno z najważniejszych badań wykonywanych w czasie ciąży. Pozwala kontrolować tak istotny parametr życiowy, jakim jest tętno płodu. Zarówno zbyt szybka jak i spowolniona akcja sercu nienarodzonego jest sygnałem alarmowym, który należy bezwzględnie zweryfikować a jeśli potrzeba, podjąć stosowne leczenie. Poczucie bezpieczeństwa i szybkie reagowanie na zachodzące zmiany u kobiety będącej w trakcie ciąży stanowi o jej dobrym stanie fizycznym i psychicznym w oczekiwaniu na rozwiązanie. Usługa TeleKTG, czyli mobilny system do wykonywania KTG, w dowolnym miejscu i czasie gwarantuje bezpieczeństwo dla ciężarnych zapewniając dostęp do całodobowej opieki na najwyższym poziomie, pozwala na szybkie wyeliminowanie zagrożenia dla płodu i na wszczęcie właściwych procedur medycznych.

W województwie pomorskim obserwuje się znaczący problem z miejscami dla pacjentek ginekologii i położnictwa. Zamknięcie w ostatnim czasie oddziałów położniczych w szpitalach w Pucku oraz w Bytowie, skazuje pacjentki do poszukiwania miejsca leczenia i kontroli przebiegu ciąży poza ich miejscami zamieszkania. Dlatego program adresowany jest do wszystkich kobiet w ciąży pojedynczej mieszkających na terenie powiatu bytowskiego i puckiego od 36 tygodnia ciąży zagrożonych brakiem opieki położniczej na terenie ww. powiatów. „Szpitale Pomorskie” realizować będą projekt na terenie powiatu puckiego, zaś szpital w Kościerzynie – powiatu bytowskiego. Środki finansowe na ten cel przekazał samorząd województwa pomorskiego. W imieniu „Szpitali Pomorskich” zadanie to realizować będzie firma „Carebits” z Warszawy, która odpowiedzialna jest zarówno za dostarczenie sprzętu, interpretację wyników i telekonsultacje dla ciężarnych oraz ścisłą współpracę z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym szpitala w Wejherowie.

W spotkaniu z mediami wezmą udział: wiceprezes „Szpitali Pomorskich” Jacek Pilarczyk, specjaliści z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala w Wejherowie, panie w ciąży będące pod opieką szpitalnej szkoły rodzenia „3 planety”, a także przedstawiciele firmy „Carebits”.