Komunikaty prasowe

Tak pomaga Pomorze

27.07.2020
Przyjacielska pomoc z Pomorza dla poszkodowanej w powodzi gminy z Podkarpacia.
Radni województwa pomorskiego jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu gminie Kańczuga na Podkarpaciu 240 tys. zł. Pieniądze pomogą odbudować zniszczoną w wyniku powodzi infrastrukturę drogową oraz sportową.

Decyzja została podjęta 27 lipca podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wniosek poparło 29 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie był przeciwko.
W drugiej połowie czerwca nad Polską, a głownie na południowo-wschodnią jej częścią przechodziły liczne i gwałtowne burze. Takie też zjawisko nawiedziło gminę Kańczuga w powiecie przeworskim. 26 czerwca doszło do powodzi. Jak szacują meteorolodzy tego dnia, w ciągu kilku godzin spadło ponad 100 litrów wody na mk2. – Rozmawiałem z burmistrzem tej gminy. Ich budżet jest niewielki, a szkody znaczne. Takie przyjacielskie wsparcie finansowe bardzo się w Kańczudze przyda – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Podkarpacka Kańczuga otrzyma 240 tys. zł. – Środki przeznaczone będą na naprawę infrastruktury drogowej. Chodzi o kilkaset metrów ważnych dla lokalnej społeczności dróg gminnych. Położony zostanie nowy asfalt, odmulone zostaną rowy odwadniające i przepusty – informował wicemarszałek Bonna. – Wsparcie od samorządu województwa pomorskiego przeznaczone zostanie również na naprawę bieżni lekkoatletycznej i oświetlenia stadionu miejskiego w Kańczudze – dodał. Dodatkowo naprawiony zostanie także chodnik na jednej z ulic.
To, co stało się pod koniec czerwca na Podkarpaciu to tak zwana powódź błyskawiczna. Trwające kilkadziesiąt minut gwałtowne opady powodują bardzo szybki przybór wód w lokalnych potokach. Jednocześnie ziemia jest tak nasiąknięta, że nie może wchłonąć wody, która spływa korytami potoków bardzo szybko, a fala wzbierająca niszczy wszystko na swojej drodze. Szkody powodowane przez falę potęgują również wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kamienie czy drzewa niesione przez wodę.