Startują prace związane z rozbudową Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Ponad 360 000 zł będzie kosztował projekt budowlany dwóch budynków poszpitalnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Po remoncie będą w nich działać: Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży (budynek A) oraz Oddział dziennego z diagnostyką, psychoterapią i rehabilitacją osób dorosłych (budynek B).

 

Z budynku A będą korzystać uczące się dzieci i młodzież do 21. roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Z kolei z budynku B pacjenci z ostrymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami schizoafektywnymi, schizofrenią, chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową, a także osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych w co najmniej trzymiesięcznej abstynencji. Pomoc będzie też świadczona osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi, lękowo-depresyjnymi czy osobowości. Planowana jest terapia dla czterech grup po maksymalnie 15 osób, ogółem 40 do 60 osób. Zajęcia terapeutyczne będą dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych grup i jej członków.

– Od wielu lat samorząd województwa wspiera inwestycje w zakresie projektów, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia tzw. placówek marszałkowskich. Tym razem przeznaczamy środki na wykonanie projektu remontu budynków dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. To bardzo ważny projekt, który dotyczy nieletnich i dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Gdy rozpoczęta inwestycja zostanie zakończona, pacjenci będą mieli komfortowe warunki leczenia w różnych formach terapii, a personel pracy – mówi marszałek Mieczysław Struk.