Komunikaty prasowe

Spotkajmy się na Uliczce Pomorskiej na Jarmarku św. Dominika

23.07.2021

Samorząd województwa pomorskiego kolejny raz włącza się w organizację Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Na ulicy Szerokiej zostanie stworzona specjalna strefa regionalna – Uliczka Pomorska. Będzie tam można m.in. spróbować Pomorskich Smaków, spotkać regionalnych artystów oraz wziąć udział w Pomorskiej Przygodzie.

W pierwszy weekend jarmarku, 24-25 lipca 2021 r. na Uliczce Pomorskiej odbędzie się tegoroczna edycja Pomorskich Smaków. Odwiedzającym stoiska polecane będą dwa lokalne produkty: oleje i miody, wytwarzane przez rolników i pszczelarzy. Gośćmi specjalnymi strefy Pomorskich Smaków będą znani kucharze. W sobotę (24.07) do spożywania miodów będzie zachęcał Pascal Brodnicki, a w niedzielę (25.07) do wykorzystywania olejów tłoczonych na zimno w kuchni będzie namawiał Piotr Lisakowski.

Obok regionalnych wytwórców w pierwszy weekend jarmarku swoją ofertę zaprezentują pomorskie muzea: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

Przez kolejne tygodnie jarmarku, od 26 lipca do 15 sierpnia, na Uliczce Pomorskiej będzie można próbować potraw pochodzących od lokalnych producentów, przetwórców i restauratorów zrzeszonych w Pomorskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Promowane też będą: pomorska kultura ludowa i dzieła regionalnych twórców. Do swoich ulicznych galerii zapraszać będą artyści nowo utworzonego Pomorskiego Inkubatora Kultury. Artyści ci zaprezentują wykonane przez siebie dzieła – piękną ceramikę, rzeźby czy obrazy.

Na Uliczce Pomorskiej znajdą się również stoiska podmiotów ekonomii społecznej, które w swojej działalności zatrudniają osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. z niepełnosprawnościami czy długotrwale bezrobotne. Wśród wystawców pojawią się fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne z Trójmiasta, Słupska, Rumi czy Sztumu. Dodatkową atrakcją może być udział w Pomorskiej Przygodzie. Jest to gra, zabawa i artystyczna rozrywka dla wszystkich.

Kontakt