Komunikaty prasowe

Powołano Radę Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

08.06.2022

Pomorski marszałek Mieczysław Struk wręczył dzisiaj nominacje członkom Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Powołania na 5-letnią kadencję otrzymało 15 osób. Członkami rady są m.in. przedstawiciele jednostek samorządu województwa, organizacji gospodarczych i pozarządowych, a także naukowcy.

Rada Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody. Działa przy dyrektorze parku krajobrazowego. Zadaniem rady jest wyrażanie opinii i pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych. Jej rolą jest ocena m.in.: zasobów, składników przyrody, czy ustaleń programów ochrony przyrody. Ponadto opiniuje projekty, czuwa nad działalnością ZPK w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

Członkowie rady:

 • Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Adam Mikołajczyk –  dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Krzysztof Pałkowski –  dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • dr hab., prof. UG Jarosław Czochański – Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej  i Gospodarki Przestrzennej,
 • Maciej Lorek – dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • Zbigniew Szczepański – wójt gminy Chojnice,
 • Tomasz Brzoskowski – wójt gminy Stężyca,
 • Roman Kużel – burmistrz Władysławowa,
 • Marek Ziółkowski – zastępca regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, regionalny konserwator przyrody w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 • Paweł Szymański – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
 • dr hab. prof. UG  Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,
 • dr hab. Piotr Rutkowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody,
 • Ewa Romanow-Pękal – prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa,
 • Joanna Brauła –  ekspert wskazany przez Partię Zieloni, NGO.

Więcej informacji jest dostępnych pod tym adresem.