Komunikaty prasowe

Ponad 80 milionów złotych dla pomorskich gmin na gospodarkę wodno-ściekową

15.11.2022

W środę 16 listopada o godzinie 11.00 na sali Niebo Polskie (ul. Augustyńskiego 1) odbędzie się podpisanie umów o przyznaniu pomocy dla beneficjentów w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W podpisaniu umów będzie uczestniczył marszałek Mieczysław Struk, członek zarządu Józef Sarnowski i dyrektorka Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Justyna Durzyńska.

Pomoc przyznana miejscowościom to kwota 83 705 690 zł. Dzięki temu pomorskie gminy będą mogły wybudować, przebudować lub zmodernizować infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, zbiorniki retencyjne czy rozbudować lokalne oczyszczalnie ścieków. Pełna lista miejscowości objętych pomocą finansową dostępna jest w załączniku.

Lista operacji