Komunikaty prasowe

Ponad 3,3 mln zł unijnego dofinansowania na nowe tereny inwestycyjne w okolicy gdańskiego portu

27.12.2021

Umowę na dofinansowanie drugiego etapu projektu podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Dzięki dofinansowaniu na zapleczu Portu Gdańskiego, przedsiębiorcy zyskają dodatkowe 5 hektarów uzbrojonego terenu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace porządkowe, a grunty zostaną utwardzone. Rozbudowana będzie kanalizacja deszczowa i wybudowany zostanie zbiornik retencyjny. Teren zostanie ogrodzony i uzbrojony. Łączny koszt prac to około 11 mln zł. 3,3 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany do końca lutego 2022 r.

Dofinansowany projekt jest drugim etapem uzbrajania terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Łącznie to aż 67 hektarów terenów na inwestycje o charakterze usługowym i produkcyjnym. To między innymi place składowe, magazyny i przestrzenie biurowe.