Komunikaty prasowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe – nowe inwestycje za 1,1 mln zł

14.09.2020

W środę 16 września br. o godz. 13.00 we Wdzydzach podpisana zostanie umowa na dofinansowanie projektu pt. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Wda – Zbigniew Galiński”. Ponad 732 tys. zł unijnego dofinansowania pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna podpisze umowę z przedstawicielem Beneficjenta tj. Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński. Podczas uroczystości wręczony zostanie pamiątkowy czek z informacją o wysokości dofinansowania unijnego.

Uroczystość odbędzie się w Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach przy ul. Stolema 3.

Wnioskodawcą – firma Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński to duży operator turystyki kajakowej. Prowadzi on m.in. wypożyczalnię kajaków oraz stanice kajakowe we Wdzydzach i Swornegaciach. Projekt pt. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Wda – Zbigniew Galiński” zakłada poprawę zagospodarowania przystani kajakowej we Wdzydzach nad jeziorem Gołuń. W ramach inwestycji wybudowane zostaną pomosty i promenady wzdłuż brzegu jeziora, powstanie też slip. Przystań wyposażona zostanie w suszarki na kajaki, oznakowanie i sprzęt niezbędny do obsługi kajakarzy. Inwestycja ta wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznego regionu.  Istniejący budynek sanitarny zamieniony zostanie na pralnię samoobsługową z dostępem do pralkosuszarki. Zakłada się, że dzięki temu liczba użytkowników szlaku zwiększy się o tysiąc osób.

Projekt realizowany będzie do końca 2021 roku, a jego całkowita wartość to blisko 1,1 mln zł.

Przypomnijmy, że dotychczas w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (łącznie z inwestycją Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński) podpisane zostały 54 umowy
o dofinansowaniu na łączna kwotę ponad 352 mln zł, z czego ponad 218 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowane są trzy turystyczne przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego:

  1. Pomorskie Szlaki Kajakowe (27 projektów), których celem jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego
    i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek.
  2. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (13 projektów). W ramach tego przedsięwzięcia powstaną trasy rowerowe: R-10 – wzdłuż morza, od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią szlaku R-9 – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew
    i Kwidzyn aż po południową granicę województwa.
  • Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej o Zatoki Gdańskiej (14 projektów).
    W ramach tego przedsięwzięcia  powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem.

Szczegóły dot. wykorzystania środków unijnych w województwie pomorskim znajdują się w Raporcie z realizacji RPO WP 2014-2020 https://www.rpo.pomorskie.eu/-/raport-z-realizacji-rpo-wp-2014-2020-z-31-lipca-2020-r-

Kontakt
Michał Piotrowski

Michał Piotrowski

Zastępca dyrektora ds. komunikacji społecznej, rzecznik prasowy

m.piotrowski@pomorskie.eu 58 32 68 539, 502 757 339