Komunikaty prasowe

Pomorski projekt Lepsza przyszłość wśród najlepszych w Polsce w konkursie Zdrowy Samorząd

30.01.2024

Pomorze zostało wybrane do II etapu spośród 112 projektów zgłoszonych do konkursu Zdrowy Samorząd w kategorii województwo za projekt Lepsza przyszłość. Jego celem było przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Projekt był odpowiedzią na pogarszającą się kondycję psychiczną w związku z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie. Głosowanie w plebiscycie trwa do 12 lutego do północy.

Celem programu było przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Pomysłodawcom Lepszej przyszłości chodziło o budowanie u dzieci  mechanizmów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania i wsparcia systemowego ze strony nauczycieli oraz pedagogów. Działania te były odpowiedzią na wzrost liczby młodych pacjentów z depresją i zaburzeniami lękowymi, a także wzrost zachowań suicydalnych, które nasiliły się w związku z pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

W ramach projektu odbywały się m.in.: porady psychologiczne, sesje psychoterapii rodzinnej i sesje wsparcia psychospołecznego. Dla rodziców przygotowano zajęcia edukacyjne, a czasem też terapię rodzinną, a dla nauczycieli warsztaty pozwalające na rozszerzenie ich wiedzy na temat form wsparcia ich podopiecznych i szukania źródeł pomocy. Z pomocy w ramach projektu skorzystało 1865 mieszkańców naszego regionu.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj, a zagłosować można pod tym linkiem.