Podział obowiązków i uprawnień Członków Zarządu Województwa Pomorskiego

Członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego objęli nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk:
1. Departament Finansów UMWP
2. Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWP
3. Departament Kultury UMWP
4. Departament Organizacji UMWP
5. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP
6. Departament Zamówień Publicznych i Administracji UMWP
7. Biuro Radców Prawnych UMWP
8. Biuro Zamiejscowe w Słupsku UMWP
9. Kancelaria Marszałka Województwa UMWP
10. Kancelaria Sejmiku UMWP
11. Stanowisko ds. BHP
12. Stanowisko ds. PPOŻ
13. Pion Ochrony UMWP
14. Inspektor Ochrony Danych
15. Teatr Wybrzeże w Gdańsku
16. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
17. Opera Bałtycka w Gdańsku
18. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku
19. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
20. Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
21. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
22. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
23. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku
24. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
25. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
26. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku

oraz jednostek organizacyjnych będących w rejestrach instytucji kultury innych organizatorów, współprowadzonych przez Województwo Pomorskie:
27. Bałtycka Agencja Artystyczna w Sopocie w zakresie działalności Polskiej i. Filharmonii Kameralnej
28. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
29. Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku
30. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Leszek Bonna:
1. Departament Infrastruktury UMWP
2. Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP
3. Departament Zdrowia UMWP
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
6. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
7. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – z wyłączeniem RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020) oraz FEP2021-2027
8. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku,
9. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
10. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
11. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
12. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
13. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Marcin Skwierawski:
1. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP
2. Departament Programów Regionalnych UMWP
3. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP
4. Departament Majątku Województwa UMWP
5. Departament Cyfryzacji UMWP
6. Urząd Pracy w Gdańsku – w zakresie RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020) oraz FEP 2021-2027

Członkini Zarządu – Iwona Mielewczyk:
1. Departament Edukacji UMWP
2. Departament Turystyki i Sportu UMWP
3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP
4. Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
5. Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
6. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
7. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
8. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim
9. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni
10. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku
11. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
12. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie
15. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku
16. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Członek Zarządu – Adam Gawrylik:
1. Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP
2. Biuro Geodety Województwa UMWP
3. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
4. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku