Komunikaty prasowe

Podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej 501

26.10.2022

W czwartek 27 września o godzinie 12.00 w Sali 133c UMWP odbędzie się podpisanie umowy dotyczącej realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska”. W podpisaniu weźmie udział marszałek Mieczysław Struk, Grzegorz Stachowiak – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Jakub Drozdowski – Budimex, Wojciech Wojewoda – Safage.

Wartość umowy na roboty budowlane: 94 440 680 zł, przewidziane zakończenie prac to 27 września 2024 r.

Zakres zadania obejmuje:

 • przebudowę drogi wojewódzkiej na długości ok. 17,27 km
 • korektę szerokości drogi w dostosowaniu do normatywnej
 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
 • korektę łuków poziomych
 • korektę spadków poprzecznych jezdni
 • przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi
 • przebudowę zjazdów
 • przebudowę zatok autobusowych
 • przebudowę chodników na terenie miejscowości
 • zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi – budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających
 • przebudowę sieci wodociągowej
 • przebudowę oświetlenia drogowego
 • przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • przebudowę kolizji elektroenergetycznych nn i SN w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci
 • zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego
 • wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu
 • nasadzenia nowych drzew
 • montaż barier ochronnych i balustrad
 • ustawienie murów oporowych prefabrykowanych
 • wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego, montaż urządzeń BRD