Komunikaty prasowe

Podpisanie deklaracji o współpracy w sprawie MDW E70 na terenie Polski

30.05.2022

Aktywizacja gospodarcza to jedno z głównych założeń deklaracji programowej w sprawie działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na lata 2023-2030, jaką w dniu 1 czerwca br. w Tolkmicku podpiszą marszałkowie pięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Możliwość ożywienia żeglugi śródlądowej i aktywizacja turystyki wodnej  na drogach wodnych  będących częścią polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionów położonych wzdłuż tego szlaku.

Silne przekonanie o słuszności działań na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce zaowocowało ponadregionalną współpracą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Unikalna inicjatywa samorządów trwająca już przeszło 15 lat, ma na celu przezwyciężenie wieloletniej niemożności w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rozwoju turystyki wodnej. Jest inicjatywą marszałków pięciu województw Polski, skupioną wokół idei rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

 

Priorytetami dalszej współpracy w ramach nowej deklaracji będą między innymi:

  • wykorzystanie potencjału MDW E70 dla rozwoju gospodarczego województw sygnatariuszy zarówno na obszarze turystycznym jak i transportowym,
  • wykreowanie sieciowego produktu turystycznego MDW E70, wykorzystującego unikatowe walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe województw w strefie oddziaływania drogi wodnej E70,
  • dążenie do opracowania i wdrożenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowego programu użeglownienia polskiego odcinka MDW E70,
  • wspólne aplikowanie o środki unijne na rzecz MDW E70,
  • podejmowanie działań umożliwiających w krótkiej perspektywie czasowej żeglugę turystyczną na polskim odcinku MDW E70, w tym likwidację tzw. „wąskich gardeł”,
  • uwzględnianie w pracach nad rewitalizacją polskiego odcinka MDW E70 zintegrowanego podejścia do zagospodarowania dróg wodnych w kontekście rozwoju transportu w tym potrzeb i planów intensywnej rozbudowy możliwości przeładunkowych portów morskich w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku, zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, ochrony środowiskowej, planowania przestrzennego, rozwoju miast czy turystyki,
  • organizacja współpracy środowisk zainteresowanych rozwojem MDW E70.

Akt podpisania deklaracji odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku w dniu 1 czerwca br. o godz. 16.

Międzynarodowa  Droga Wodna E70 (w skrócie MDW E70) łączy Europe Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę, z rejonem Kaliningradu i dalej systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek biegnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się z drogą wodną Odra-Wisła. Szlak prowadzi 68 km Wartą, 187 km Notecią, 24,5 km Kanałem Bydgoskim i 14,4 km Brdą, aż do styku z Wisłą (i  MDW E40) w Bydgoskim Węźle Wodnym. Następnie droga biegnie 114 km Wisłą, 62 km Nogatem, 35 km Zalewem Wiślanym, do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Do systemu MDW E70 zaliczamy również Szkarpawę, rzekę Elbląg i Kanał Jagielloński.

Zobacz także: DEKLARACJA PROGRAMOWA w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2023 – 2030