Komunikaty prasowe

Otwarcie węzła przesiadkowego w Słupsku – zaproszenie

22.09.2023

W sobotę 23 września o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w Słupsku (teren dworca autobusowego przy ul. Towarowej). W wydarzeniu weźmie udział wicemarszałek Leszek Bonna.

Budowa węzła o znaczeniu krajowym w Słupsku integrującego różne środki transportu zbiorowego objęła: budowę ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz parkingami „P&R”,„B&R”,„K&R”, uzupełnienie funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, montaż 10 wiat przystankowych i zakup 5 autobusów. Szacuje się, że z usług węzła integracyjnego korzystać będzie rocznie 14 500 000  pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

Wartość projektu to ponad 43 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 30 mln złotych.