Komunikaty prasowe

Otwarcie Parku nad rzeką Cedron w Wejherowie

10.08.2020

Dzięki środkom unijnym prowadzona jest kompleksowa rewitalizacja Śródmieścia Wejherowo. Jedna z ważnych części tej inwestycji: zagospodarowanie nowego parku miejskiego na rzeką Cedron – została właśnie zakończona, a przestrzeń już jutro zostanie oddana do użytku mieszkańcom. W uroczystym otwarciu parku, które odbędzie się na jego terenie jutro, 11 sierpnia o godzinie 13.00 weźmie udział marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk oraz prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt.

Nowy park miejski w centrum Wejherowa o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2 stworzony został
w ramach realizacji projektu rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Powstał teren zielony, który będzie przyjazny mieszkańcom, gdzie będzie można odpocząć. Teren został uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, wytyczono ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstały place zabaw dla różnych grup wiekowych, wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe.

Zagospodarowanie Parku na rzeką Cedron jest jedną z ważnych części prowadzonej w Wejherowie kompleksowej rewitalizacji Śródmieścia. W jej zakresie realizowane są jeszcze następujące działania:

  • adaptacja lokalu Klubu Integracji Społecznej przy ul. Kopernika 22,
  • zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego,
  • budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza,
  • zagospodarowanie podwórek Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron,
  • aktywizacja mieszkańców.

W ramach działań społecznych realizowanych przez Klub Integracji Społecznej Śródmieście w Wejherowie wsparciem objętych zostanie 250 osób z obszaru rewitalizowanego Wejherowa. W projekcie prowadzone będą m.in. poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, prace społecznie-użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wyjazdy studyjne dotyczące propagowania idei ekonomii społecznej. Dzięki udziałowi w szkoleniach mieszkańcy zyskają nowe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększą szansę na zatrudnienie.

Koszt rewitalizacji Śródmieścia w Wejherowie to 19,7 mln zł, z czego ponad 15 mln zł to dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt rewitalizacji Śródmieścia w Wejherowie realizowany jest do końca 2022 roku.