Komunikaty prasowe

Otwarcie Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku – zaproszenie

21.09.2023

Centrum Opieki Wytchnieniowej jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej grupy społecznej na Pomorzu, jaką są opiekunowie osób niesamodzielnych ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i na niedostateczną ilość usług opiekuńczych sektora publicznego. Uroczyste otwarcie Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku przy ul. Kopernika 17c, odbędzie się 27 września o godzinie 10.00.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych związanych ze świadczeniem opieki wytchnieniowej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu niepełnosprawności, ciężkiej choroby lub zaawansowanego wieku. Grupa docelowa centrum to 249 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, wszystkim: seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt obejmuje budowę budynku, a dodatkowo w ramach projektu Centrum zostało odpowiednio wyposażone oraz zagospodarowano najbliższe otoczenie. Wartość projektu to blisko 19,5 mln złotych, z czego kwota dofinansowania to prawie 16,5 mln złotych.