Komunikaty prasowe

Ostatnie chwile na zgłoszenie dożynkowego wieńca

06.09.2022

Już w dniach 17-18 września odbędą się wojewódzkie dożynki, które w tym roku zawitają do Debrzna. Trwają przygotowania do tego rolniczego święta, podczas którego odbędą się koncerty, a w centrum miasta pojawią się stragany z regionalnymi przysmakami. Tradycyjnie zostanie również rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 12 września, więc warto się spieszyć.

Według starej polskiej tradycji obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, jarzębiny, owoców, ziół i kwiatów. Konkurs, którego celem jest promocja pomorskiej wsi jest skierowany między innymi do sołectw, gmin, powiatów, osób fizycznych, kół gospodyń wiejskich. Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Pomorskiego dokona oceny wieńców.

Żeby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajduje się wraz z regulaminem w załączniku). Zgłoszenie można wysyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, mailem na adres: dros@pomorskie.eu. W przypadku tej formy wysyłki należy wysłać skan podpisanego ręcznie formularza. Zgłoszenie można przekazać również osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, sekretariat – pokój nr 100.