Komunikaty prasowe

Od jutra oficjalnie pojedziemy rozbudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 224

07.09.2022

W czwartek 8 września oficjalnie zostanie oddany do użytku odcinek drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie. Rozbudowa w Godziszewie obejmowała swoim zakresem drogi wojewódzkie nr 224 oraz 222 (które w tej miejscowości się krzyżują). Oficjalne oddanie do użytku odbędzie się o godzinie 13.00 przy szkole w Godziszewie.

 

W ramach odcinka 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap I: Godziszewo” poszerzono jezdnię, rozbudowano i przebudowano skrzyżowania, przebudowano oraz wybudowano urządzenia i elementy związane z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle, chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe), przebudowano most nad Styną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222, wybudowano i przebudowano system odwadniający (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, w tym retencyjno-infiltracyjne, urządzenia podczyszczające ścieki itp.), przebudowano również oświetlenie drogowe.

Rozbudowa drogi woj. nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie – dofinansowano z RPO 2014-2020. Wartość prac to 13 832 795 zł.

Pozostałe odcinki, na których trwają prace:

2) Odcinek 2 a „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie”

3) Odcinek 2 b „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie”

Zakończenie prac odbędzie się pod koniec października 2022 r.