Komunikaty prasowe

Nowe pociągi dla Pomorza: pierwszy krok do wykorzystania „prawa opcji”

06.12.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął dziś uchwałę, na mocy której zakupiony zostanie kolejny – trzeci – Elektryczny Zespół Trakcyjny w ramach umowy zawartej ze spółką NEWAG S.A. w sierpniu br. Jest to pierwszy krok do pełnego wykorzystania zamówienia na dostawę Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich dla Pomorza.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął dziś uchwałę w sprawie skorzystania z prawa opcji zwiększającego przedmiot zamówienia Umowy nr 500/U/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym (EZT) do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich. Zgodnie z zapisami ww. umowy, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, postanowiono zwiększyć przedmiot zamówienia realizowanego przez podmiot NEWAG S.A. o dostawę kolejnej 1 sztuki fabrycznie nowego EZT typu 1 (do obsługi przewozów regionalnych) po cenie jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie dla tego typu pojazdu (czyli 25.900.000 zł netto).

Tym samym dokonano pierwszego kroku do pełnego wykorzystania zamówienia na dostawę nowego taboru kolejowego, tak potrzebnego w naszym regionie. Kolejne decyzje dotyczące zwiększenia zamówienia o dodatkowe pojazdy będą podejmowane w roku 2023. Kontrakt przewiduje możliwość dostarczenia do 29 sztuk dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

– Z rozmów z przedstawicielami spółki NEWAG wiemy, że dostawa pierwszych dwóch zamówionych pojazdów zostanie przyśpieszona i dotrą one do nas w grudniu 2023 roku, a nie w 2024 roku. Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy umowę z tak solidnym partnerem – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W tym samym przetargu oprócz zamawianych właśnie składów Samorząd Województwa planuje również zakup składów dedykowanych do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Pojazdy te będą mieć:

– więcej par drzwi na człon – trzy zamiast dwóch (umożliwi to szybszą wymianę pasażerów)

– przyśpieszenie ma wynosić między 1,1 m/s2,a 1,2 m/s2

Planujemy kupić 20 nowych pojazdów o tych parametrach.

Warto przypomnieć, że mija właśnie czwarty tydzień od wysłania do Zarządu PKP SKM Trójmiasto pisma, w którym zarząd województwa proponuje przejęcie od spółki projektu zakupu 10 nowych EZT. Akceptacja takiego rozwiązania pozwoliłaby na zakup nawet jeszcze 7 dodatkowych EZT w przyszłym roku i kolejnych w następnych latach. Do dzisiaj Urząd Marszałkowski nie otrzymał od PKP SKM odpowiedzi.

Kontakt
Michał Piotrowski

Michał Piotrowski

Zastępca dyrektora ds. komunikacji społecznej, rzecznik prasowy

m.piotrowski@pomorskie.eu 58 32 68 539, 502 757 339