Komunikaty prasowe

Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza”

03.03.2023

To już szósty raz, kiedy Samorząd Województwa Pomorskiego organizuje jeden z najważniejszych konkursów literackich w kraju. Zgłoszenia kandydatów mogą płynąć od rozmaitych instytucji takich jak: wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca.

 

Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską, oraz za całokształt twórczości lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa, w roku poprzedzającym jej wręczenie.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2022 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
  • Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
  • Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesyłać na adres: Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508 327 320 i w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”: Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl

 

Pod tym linkiem znajduje się regulamin nagrody. W załączniku jest wypowiedź dyrektora Departamentu Kultury UMWP Władysława Zawistowskiego.