Komunikaty prasowe

Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

12.01.2023

Pomorska Nagroda Artystyczna, czyli najważniejsze tego typu wyróżnienie samorządu województwa pomorskiego, trafi jak zwykle do osób z dziedzin szeroko pojętej kultury. Za całokształt wybitnych osiągnięć lub dokonań zostanie również przyznana Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 14 lutego.

Nagrody są przyznawane w kategorii „Kreacja Artystyczna”, natomiast „Pomorska Nadzieja Artystyczna” przyznawana jest za wybitne dokonania młodego twórcy, a za znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury nagroda przyznawana jest w kategorii „Mecenat Kultury”.

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

  • dotychczasowi laureaci nagrody
  • stowarzyszenia i związki twórcze
  • instytucje kultury
  • organy administracji publicznej
  • szkoły wyższe i artystyczne
  • media
  • organizacje pozarządowe
  • pozostałe podmioty działające w sferze kultury

Zgłoszenia powinny mieć formę pisemną i być uzasadnione. Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane są do 14 lutego pocztą tradycyjną na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk (koperta z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej), drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl, w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje można też uzyskać pod nr tel. 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) lub 58 326 82 86 (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Regulamin Pomorskiej Nagrody Artystycznej, wniosek – zgłoszenia do Pomorskiej Nagrody Artystycznej dołączone są do komunikatu.

W załączniku znajduje się wypowiedź dyrektora Departamentu Kultury UMWP Władysława Zawistowskiego.

wniosek-zgloszenia-do-PNA regulamin-PNA