Komunikaty prasowe

Memorandum w sprawie elektrowni atomowej na Pomorzu – zapraszamy na konferencję prasową

09.05.2023

Marszałek Województwa Pomorskiego oraz szerokie grono samorządowców z Pomorza podpisało się pod memorandum w sprawie programu rządowego dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dokument ma trafić do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

Zanim to jednak nastąpi zapraszamy na wspólną konferencję prasową, która odbędzie się w środę 10 maja o godz. 13.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (ul. Zamkowa 2A).

 

Przypomnijmy: pomorskie samorządy od lat konsekwentnie i z dużą otwartością podchodziły do perspektywy nowych inwestycji energetycznych w naszym regionie. Respektują też wyłączność kompetencji Rządu RP zarówno w kształtowaniu polityki energetycznej państwa, jak i podejmowaniu decyzji w zakresie strategicznych inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, iż budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie ogromnym wyzwaniem infrastrukturalnym i logistycznym, skala tych przedsięwzięć – ich oddziaływanie, ingerencja w przestrzeń oraz wpływ na sposób funkcjonowania lokalnych społeczności – będą bezprecedensowe.

 

W związku z powyższym zainteresowane pomorskie samorządy postanowiły wezwać Premiera Mateusza Morawieckiego do pilnego rozpoczęcia kompleksowego dialogu na temat przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

 

Samorządy podzielają głębokie przekonanie, że zakres niezbędnych inwestycji komplementarnych (uzupełniających) względem budowy elektrowni jądrowej bądź kompensujących jej niekorzystne skutki musi wykraczać poza dotychczas zaplanowany przez Rząd RP wąski katalog inwestycji towarzyszących.

 

Konferencja prasowa dotyczyć będzie już trzeciej od 2016 roku wersji Memorandum w sprawie programu rządowego dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, uzupełnionej o propozycje działań wynikających ze zwiększonej świadomości społecznej, jak i opublikowanych, najbardziej aktualnych dokumentów.

 

Przedstawiana wersja Memorandum została opracowana przy współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Powiatem Wejherowskim, Puckim i Lęborskim oraz 22 gminami tych powiatów.