Komunikaty prasowe

Koronawirus – miejsca w szpitalach “marszałkowskich” zabezpieczone

11.03.2020

Koronawirus – miejsca w szpitalach „marszałkowskich” zabezpieczone

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zabezpieczyło sześć stanowisk w standardzie intensywnej terapii. Szpital dysponuje też kolejnymi 20 miejscami na swoich oddziałach dla pacjentów zarażonych koronawirusem. We wtorek 10 marca marszałek Mieczysław Struk zaproponował też wojewodzie utworzenie specjalnego oddziału w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach.

Sześć stanowisk przygotowanych w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy spełnia wymogi dotyczące intensywnej terapii. Każde z nich wyposażone jest m.in. w wysokiej klasy respirator z możliwością monitorowania dodatkowych parametrów takich jak kapnografia czy saturacja; łóżko intensywnej terapii medycznej z elektrycznym sterowaniem pozycji pacjenta; instalację gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze); wysokiej klasy kardiomonitor modułowy, który poza podstawowymi parametrami monitorowania parametrów życiowych pacjenta, posiada również możliwość monitorowania inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, rzutu minutowego, kapnografii; wysokiej klasy pompy infuzyjne stosowane w intensywnej terapii oraz pozostały sprzęt wspomagający działalność personelu w procesie leczenia pacjenta wymagającego intensywnej terapii.

Stanowiska są też odseparowane od innych pomieszczeń w szpitalu, a dostęp do nich ma jedynie wyznaczony personel medyczny.

Te sześć stanowisk, to nie jedyne łóżka, którymi dysponuje gdański szpital na wypadek zgłoszeń osób zarażonych koronawirusem. Placówka może zapewnić pomoc dalszym 20 osobom.

– Dodatkowe łóżka znajdują się na tym samym piętrze, co łóżka przygotowane w standardzie zbliżonym do intensywnej terapii – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich. – Dzięki temu możemy zapewnić opiekę nad zakażonymi w jednym miejscu, z maksymalną ochroną innych pacjentów.

W najbliższej przyszłości kluczowym wyzwaniem dotyczącym systemu ochrony zdrowia może okazać się konieczność zapewnienia opieki pacjentom zakażonym koronawirusem przy jednoczesnym zachowaniu innych kluczowych funkcji szpitali i przychodni w naszym regionie.

W związku z tym, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zadeklarował podczas posiedzenia Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego w dniu 10 marca utworzenie w szpitalu w Prabutach oddziału dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Odział ten powstałby na bazie jeszcze nie uruchomionego Oddziału Rehabilitacji Pneumonologicznej. Wyremontowany ze środków UE i budżetu samorządu województwa pomorskiego 20-łóżkowy oddział został otwarty w lutym 2020 roku. Warunkiem uruchomienia oddziału jest wyposażenie go w dodatkowy sprzęt specjalistyczny, w szczególności w respiratory, wsparcie kadrowe ze strony innych podmiotów oraz zabezpieczenie personelu w osobistśrodki ochrony, co pozostaje w kompetencjach wojewody i innych agencji rządowych.

Kontakt
Michał Piotrowski

Michał Piotrowski

Zastępca dyrektora ds. komunikacji społecznej, rzecznik prasowy

m.piotrowski@pomorskie.eu 58 32 68 539, 502 757 339