Komunikaty prasowe

Kolejne umowy na usługi społeczne na Pomorzu

25.10.2022

W środę 26 października o godzinie 13.00 w sali 133c urzędu marszałkowskiego podpisanych zostanie 5 umów na dofinansowanie projektów dotyczących usług społecznych. W podpisaniu umów i wręczeniu symbolicznych czeków weźmie udział marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 

Dofinansowanie otrzymają:

 • „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”
  Wartość projektu: 240 160 zł, dofinansowanie: 216 140 zł. Okres realizacji: styczeń 2022 – czerwiec 2023. Celem projektu jest wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 30 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Piecach.

 • „Usługi opiekuńcze w Gminie Gniew”
  Wartość projektu: 495 390 zł, dofinansowanie: 445 850 zł. Okres realizacji: styczeń 2022 – czerwiec 2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zamieszkują gminę Gniew i są zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 • „Kolorowe Życie Seniora”
  Wartość projektu: 500 860 zł dofinansowanie: 450 770 zł. Okres realizacji: październik 2022 – czerwiec 2023. Cel projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zamieszkują gminę Gniew, Subkowy, Smętowo Graniczne i są zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 • „Rozwój usług społecznych w Gminie Sulęczyno”
  Wartość projektu: 508 000 zł, dofinansowanie: 457 200 zł. Okres realizacji: sierpień 2022 – czerwiec 2023. Grupa docelowa: 40 dzieci i młodzieży oraz 20 opiekunów prawnych/rodziców dzieci i młodzieży. Celem projektu jest realizacja projektu, który ma na celu zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w Gminie Sulęczyno.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ”Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Wartość projektu: 409 850 zł, dofinansowanie: 368 860 zł. Okres realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023. Celem projektu jest przygotowanie 19 dorosłych osób z autyzmem, mających najczęściej trudne zachowania i duże problemy z adaptacją do osiągnięcia samodzielności na miarę możliwości.