Komunikaty prasowe

Kolejne środki na walkę z COVID-19. 4,6 mln zł z Unii dla spółki COPERNICUS

28.04.2021

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz niezbędne prace budowlane.

Dzięki dofinansowaniu szpitale zarządzane przez Spółkę COPERNICUS zostanie kupiony aparat USG wielofunkcyjny z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc. Wykonane zostaną także roboty budowlane: dostosowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej do nowego sprzętu diagnostycznego, przepisów prawa i reżimu sanitarnego, w tym zakup 6 stacji opisowych i 2 robotów nagrywających zdjęcia i opisy.

Spółka COPERNICUS już po raz kolejny otrzymała środki z UE na walkę z COVID-19. W kwietniu 2020 r. spółka otrzymała 2 mln zł wsparcia na wykonanie testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 dla mieszkańców województwa pomorskiego oraz zakup dwóch aut do transportu medycznego. W maju 2020 roku kolejne środki w wysokości 2,25 mln zł pozwoliły zakupić środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. W grudniu 2020 roku spółka za ponad 14 mln zakupiła dla swoich szpitali w Gdańsku m.in.: 2 tomografy komputerowe, 7 aparatów RTG i 4 aparaty USG, 20 respiratorów, 15 systemów monitorowania pacjenta (kardiomonitory z modułem CO2 oraz centrala), tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc, 15 łóżek OIOM, wideobronchofiberoskop, ECMO oraz 3 zamrażarki do przechowywania szczepionek. Łącznie z obecnie przekazanymi środkami spółka otrzymała 23,2 mln zł z UE na walkę z COVID-19.

Władze Pomorza od początku pandemii wspierają podmioty medyczne w walce z COVID-19, przekazując środki finansowe na dostosowanie budynków, zakup środków ochronnych oraz zakup sprzętu. Wspierają także przedsiębiorców. Finansują też realizację projektów społecznych wspierających m.in. medyków czy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wyniku pandemii.

Na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego
przeznaczonych zostało już blisko 125,5 mln zł.

Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

  • 51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,
  • 48,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,
  • 91,3 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, oraz na ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy.

Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 316,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.