Komunikaty prasowe

Kolejne finansowe wsparcie dla pomorskich przedszkoli

26.07.2022

W środę 27 lipca o godzinie 9.00 w gabinecie marszałka Mieczysława Struka odbędzie się podpisanie umów na dofinansowanie działań związanych edukacją przedszkolną. W wydarzeniu weźmie udział zarówno marszałek Struk, jak i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 

W środę umowy o dofinansowanie podpiszą:

 

  • Gmina Osiek – „Mali odkrywcy”

Wartość ogółem 770 747 zł, kwota dofinansowania 655, 134 zł. Okres realizacji: czerwiec 2020 – marzec 2023
Grupa docelowa: 56 dzieci w wieku przedszkolnym i 3 nauczycieli oraz 6 rodziców. Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Osiek poprzez stworzenie  dodatkowych, trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych.

 

  • Gmina Miejska Skórcz – „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz”

Wartość ogółem 1 457 096 zł, kwota dofinansowania 1 238 532 zł, okres realizacji: czerwiec 2021 – marzec 2023

Grupa docelowa: 125 dzieci w wieku przedszkolnym i 5 nauczycieli. Celem projektu jest utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Skórcz, doposażenie bazy dydaktycznej oraz poszerzenie oferty usług świadczonych przez przedszkole miejskie.